Elektronické čestné prohlášení o nenařízení karantény a o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Pokud se budete muset v následujících dnech dostavit na závěrečnou zkoušku nebo jinou ústní zkoušku či individuální konzultaci v prostorách MU, nezapomeňte potvrdit v IS MU novou aplikaci. 

4. 5. 2020

V IS MU je k dispozici nová aplikace, kterou účastníci celoživotního vzdělávání a studenti bakalářského a magisterského studia poskytují elektronicky čestné prohlášení o neexistenci nařízené karantény nebo příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o uzavření škol s účinností od 20. dubna 2020 (/do/mu/koronavirus-2020/2020-04-15_Mimoradne_opatreni_Ministerstva_zdravotnictvi.pdf) a dle rozhodnutí rektora Masarykovy univerzity 5/2020 Mimořádná opatření v souvislosti s rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Ostatni_dokumenty/Ostani_rozhodnuti/rozhodnuti_rektora/Rozhodnuti_rektora_MU_c._6_2020_-_Mimoradna_opatreni_v_souvislosti_s_rizikem_nakazy_onemocneni_COVID_-19.pdf).

Všichni, kteří neučinili písemné prohlášení o neexistenci nařízené karantény nebo příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, je zakázán vstupovat do budov MU.

Na aplikaci jste navigováni výrazným odkazem na titulní stránce IS MU. Toto čestné prohlášení se poskytuje na dobu neurčitou. Pokud přestane platit některé z konstatování, které je součástí prohlášení, musíte prohlášení v aplikaci neprodleně zrušit.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.