Blíží se konečný termín pro podání přihlášky na některé obory celoživotního vzdělávání na akademický rok 2022/2023

Přihlášky na obory zaměřené na AJ a MA je možné podávat jen do 31. 7. 2022.

27. 7. 2022

Obory zaměřené na anglický jazyk:

Učitelství anglického jazyka pro 1. st. základní školy – studium k prohlubování odborné kvalifikace

Obor je určen pro absolventy magisterského studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kteří si chtějí prohloubit svou odbornou kvalifikaci pro výuku anglického jazyka na 1. stupni ZŠ.

ZS1 Anglický jazyk pro základní školy

Obor je určen pro absolventy magisterského studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ k rozšíření kvalifikace učitelství příslušného oboru na 2. stupeň ZŠ (k získání odborné kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacího předmětu anglický jazyk na 2. stupeň ZŠ).

Učitelství anglického jazyka pro základní školy – způsobilost vyučovat další předmět

Obor je určen absolventům magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět 2. stupně ZŠ.

Učitelství anglického jazyka pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ

Obor je určen pro absolventy magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu anglický jazyk a literatura na 2. stupeň ZŠ k rozšíření kvalifikace pro SŠ.

Obory zaměřené na matematiku:

ZS1 Matematika pro základní školy

Obor je určen pro absolventy magisterského studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ k rozšíření kvalifikace učitelství příslušného oboru na 2. stupeň ZŠ.

DAP Matematika pro základní školy

Obor je určen absolventům magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět 2. stupně ZŠ.

Učitelství matematiky pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ

Obor je určen pro absolventy magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu matematika na 2. stupeň ZŠ k rozšíření kvalifikace pro SŠ.

CELKOVÁ NABÍDKA OBORŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.