Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Aktuální podmínky pro vstup na území ČR. Důležité informace pro zahraniční účastníky celoživotního vzdělávání

Usnesením vlády č. 443 pro vstup občanů ČR a cizinců na území ČR ze dne 23. 4. 2020 byl rozšířen okruh cizinců, kteří mohou po 27. dubnu 2020 za jasně stanovených podmínek vstoupit na území České republiky za účelem studia. 

 

7. 5. 2020

Přehled kategorií výjimek pro vstup do ČR s pravidly pro vstup a karanténními opatřeními uvádí na na svých webových stránkách ministerstvo vnitra. Více informací najdete na webových stránkách Masarykovy univerzity zde

Více článků

Přehled všech článků