Výsledky Ceny děkana Pedagogické fakulty MU 2018/2019

12. 12. 2019

Na základě Směrnice děkana č. 4/2019 - Statut Ceny děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity odborná komise a děkan Pedagogické fakulty MU doc. Jiří Němec zvolili následují vítěze ve třech kategoriích, kteří obdrželi Cenu děkana za rok 2018/2019.

Cenu za významný tvůrčí čin zaměstnanců získali následující:

Autorský kolektiv ve složení dr. Hana Svobodová, dr. Darina Mísařová, Mgr. Radek Durna, Mgr. Tereza Češková a doc. Eduard Hofmann za Koncepci terénní výuky pro základní školy na příkladu námětu pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva.

Autorský kolektiv složený z členů Katedry geografie Pedagogické fakulty MU vytvořil certifikovanou metodiku terénní výuky pro učitele na 1. a na 2. stupni základní školy. Tato metodika významně usnadní plánování a vedení vlastní terénní výuky v geografickém a environmentálním vzdělávání ve výuce vlastivědy a zeměpisu na základní škole. Vytvořenou metodiku certifikoval Národní ústav pro vzdělávání.

Na fotografii: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., Mgr. Radek Durna a doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Prof. Věra Janíková za iniciaci a autorský podíl na významné monografii s názvem «Linguistic Landscape» und Fremdsprachendidaktik. Perspektiven für die Sprach-, Kultur-und Literaturdidaktik.

Prof. Věra Janíková se podílela na monografii, která reaguje na aktuální vědecký diskurs v didaktice cizích jazyků. Jsou zde představeny inovativní a originální didaktické koncepty, které jsou podloženy fundovanou teoretickou základnou a solidním empirickým výzkumem. Kniha je příkladem pro úspěšnou mezinárodní spolupráci v oblasti didaktiky cizích jazyků.

Na fotografii: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. s děkanem doc. PhDr. Jiřím Němcem, Ph.D.

Autorský kolektiv ve složení dr. Monika Zemská, doc. Karel Pančocha, dr. Martin Vrubel a dr. Petr Fučík za publikaci Evaluation of School Inclusion: Mission (Im) possible.

Publikace je jedinečná v tom, že nabízí hodnoticí nástroje, které lze využít při hodnocení školního prostředí a postupů důležitých při zavádění inkluzivního vzdělávání. Kniha obsahuje ukázky měření a hodnocení škol s využitím těchto nástrojů a může sloužit jak studentům pedagogických oborů, tak profesionálům v praxi, kteří zavádějí inkluzi ve školách.

Na fotografii: Mgr. Monika Zemská, DiS., Ph.D., doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. a Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Cenu za výjimečnou učebnici, výjimečný e-learningový kurz získali:

Dr. Hana Janošková, dr. Hana Šeráková a doc. Vladislav Mužík za elektronickou výukovou publikaci Zdravotně preventivní pohybové aktivity

Elektronická výuková publikace obsahuje učební text, návodné videosekvence a obrazové materiály, zaměřené na rozvoj tzv. pohybové gramotnosti v oblasti zdravotně preventivních aktivit. Publikace vede k prohloubení znalostí o pohybových aktivitách podporujících zdraví, ale také k zatraktivnění výuky a k osobnímu pohybovému režimu. Elektronická výuková publikace je zveřejněna v českém a ve svém druhém (upraveném) vydání i v anglickém jazyce.

Na fotografii: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D., Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. a doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Cenu za humanitární a sociální činnost získal:

Bc. Filip Habrman za koordinaci lékařské mise v Kurdistánu

Oceněný působí jako projektový manažer a koordinátor lékařské mise v iráckém Kurdistánu. Osobně koordinuje výstavbu a provoz dvou zdravotnických zařízeních ve válkou postižených oblastech. Menší zařízení bylo postaveno již v roce 2016, větší klinika spojená s pekárnou se aktuálně staví. Jde o jediné zdravotnické zařízení, které může poskytnout lékařskou péči ve městě Sindžár. Na klinice budou zaměstnáni místní lékaři a zdravotní sestry, počítá se s předáváním kliniky místní samosprávě.

Na fotografii: Bc. Filip Habrman s děkanem Pedagogické fakulty MU doc. PhDr. Jiřím Němcem, Ph.D.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.