Učitelé opouští školství už v začátcích své kariéry, vede je k tomu atmosféra škol

11. 9. 2019

Začátky učitelských nováčků – to je hlavní téma nového čísla časopisu Komenský. Nedostatek kvalifikovaných učitelů patří mezi klíčové a hojně diskutované problémy, kterými trpí české školství. Ačkoli množství mladých učitelů, kteří odchází ze školství krátce po zahájení kariéry, dosahuje vysokých čísel, stát na dané téma nepřichází s žádným řešením. Podle výsledků výzkumu otištěném v časopise neodrazuje od setrvání v profesi společenské postavení učitelů, platy či míra podpory vzdělávací politiky. K hlavním důvodům brzkých odchodů patří spíše spolupráce s kolegy i vedením a celková atmosféra škol.

Na učitele jsou přitom kladeny čím dál větší nároky spojené se současným pojetím kvalitní výuky. „Učitel je vnímán jako průvodce na cestě k poznání, který pomáhá orientovat se ve světě a vnímat jej vlastníma očima,“ definovala pozici učitele organizátorka Učitel naživo Vladimíra Spilková. Učitelství chápe jako starost o člověka a o rozvinutí jeho osobnosti, což s sebou nese vědomí velké zodpovědnosti. O tom, jak se mění učitelská profese a jak se na ní připravit, promluvila profesorka Spilková v pokračování rozhovoru v letošním čtvrtém čísle časopisu.

V rubrice Hovory o vzdělávací politice hovoří vedoucí expertní skupiny, která připravuje strategii vzdělávací politiky po roce 2030, Arnošt Veselý. Z výsledků hodnocení Strategie 2020 vyplývá, že se její cíle nepodařilo zcela naplnit. Strategie 2030 proto plynně navazuje na strategii předchozí. Arnošt Veselý v rozhovoru nastiňuje, že nová strategie proto přináší jasné odlišení samotných cílů od možných cest, jak k těmto cílům dospět. Více o směrech vzdělávací politiky a nových tématech strategie 2030 přináší rozhovor v časopise Komenský.

Celý časopis je volně dostupný pomocí následujícího odkazu:

http://bit.ly/komenskynew


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.