Projekt Paidagogos – program podpory studentských projektů

Nadace Pangea ve spolupráci s děkanem Pedagogické fakulty MU vyhlašuje program podpory studentských projektů, které přispějí k rozvoji dětí, mládeže, dospělých a seniorů a promítnou se do rozvoje české občanské společnosti.

25. 9. 2020

 VÝZVA!

Projekt Paidagogos,

aneb cesta k pedagogickým startupům a inovacím.

Nadace Pangea ve spolupráci s děkanem Pedagogické fakulty MU vyhlašuje program podpory studentských projektů, které přispějí k rozvoji dětí, mládeže, dospělých a seniorů a promítnou se do rozvoje české občanské společnosti.

Posláním Pedagogické fakulty MU stejně jako Nadace Pangea je rozvoj vzdělání a edukativních tvůrčích záměrů. V roce 2020 si připomínáme 350. výročí úmrtí J. A. Komenského, a tak chceme připomenout odkaz našeho nejvýznamnějšího pedagoga.

Co je smyslem projektu?

Cílem programu je podpořit aktivní a tvůrčí studenty Pedagogické fakulty MU, kteří chtějí realizovat své nápady směřující k rozvoji lidského potenciálu.

Nabídka je otevřena širokému spektru studentů a témat (sebezkušenostní rozvoj, výtvarné, technické, umělecké a ekologické projekty) a je určena různým cílovým skupinám (talentovaným a sociálně znevýhodněným dětem, rodičům, seniorům, mládeži apod.). Projekt podporuje spolupráci malých tvůrčích projektových týmů (3-5 osob), které mají mezioborový přesah.

Jak to bude probíhat?

Studentské týmy se přihlásí do 30. 10. 2020 na email Nadace Pangea (kancelář@nadacepangea.cz), k rukám vedoucí kanceláře Olgy Korčákové

Název projektu

Členové řešitelského týmu

Základní idea projektu

Popis cílového stavu

Popis projektových kroků

Podané projekty budou posouzeny odbornými garanty programu a následně budou vybrány maximálně čtyři pilotní projekty. Vybrané týmy se zúčastní intenzivního víkendového vzdělávacího kurzu, v rámci kterého se naučí, jak projekty připravovat a realizovat. Účast je pro studentské týmy hrazena Nadací Pangea. Projekty budou moci využívat odborné garanty a mentory Nadace Pangea. Pod jejich vedením budou projekty rozpracovány a realizovány v následujících měsících. O realizaci projektů vedou studentské týmy dokumentaci (zápisy, fotografie). Na závěr proběhne veřejná prezentace (v Senátu ČR), na které budou představeny výstupy projektů a jejich výsledky. Vybrané úspěšné a rozpracované nápady budou dále publikovány v časopise Gymnasion.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.