Projekt COIL: Belgičtí studenti navštívili naši fakultu

Na začátku března navštívila naši fakultu skupina studujících z Univerzity aplikovaných věd a umění Karla de Grote v Antverpách, která se aktivně zapojila do projektu COIL. Tato setkání představují významný krok směrem k posílení mezinárodní spolupráce a akademických vztahů i mimo on-line prostředí, které je projektu určeno. Podívejte se, jak jeho účastníci z Belgie prožili svou návštěvu v Brně.

18. 3. 2024 David Veverka

Studující z univerzity v Antverpách zakončili svůj pobyt plný exkurzí, praxe a přednášek na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Program byl pečlivě připraven napříč několika katedrami a přinesl studentům mnoho zajímavých zážitků, které rozšířily již získané znalosti z projektu COIL. Studující z řad naší fakulty navštívili belgickou univerzitu v prosinci minulého roku. 

Na fakultě má pověření nad projektem proděkanka pro internacionalizaci a vnější vztahy, Petra Vystrčilová, která zmiňuje, že "virtuální spolupráce studentů je obohacena týdenními návštěvami na obou univerzitách s cílem podpořit interkulturní kompetence studentů a seznámit je s aktuálními trendy ve vzdělávání na 1. stupni ZŠ." Program jejich pětidenního pobytu byl koncipován tak, aby studující mohli využít jak teoretického, tak praktického vzdělávání, stejně jako exkurze do nejen fakultních zařízení.

Bez popisku

Během programu měli možnost dozvědět se více o pedagogických metodách a vzdělávacím systému v České republice. Na aktivity docházeli belgičtí studující společně s těmi z naší fakulty, kteří jsou v projektu také zapojeni. Program pro 16 účastníků probíhal v angličtině, což rozvíjí schopnost komunikovat v jiném než mateřském jazyce.

V průběhu celého týdne se věnovali projektu COIL, jak individuálně, tak ve skupinách. Jejich hlavním cílem bylo posunout práci na projektu tak, aby odcházeli z našeho prostředí obohaceni o nové zkušenosti a schopni reflektovat získané poznatky ve svých výstupech.

COIL (Collaborative Online International Learning) představuje přístup k mezinárodní akademické spolupráci, který se zaměřuje na poskytování možností virtuální spolupráce mezi vysokými školami. Naše fakulta navázala na spolupráci z on-line prostředí a prohlubuje ji pomocí vzájemných setkání na zapojených univerzitách.

Během projektu studenti získávají hlubší povědomí o různých kulturách, což jim umožňuje nahlížet na situace, problémy a témata z různých kulturních perspektiv. Zároveň rozvíjejí schopnost komunikovat verbálně v minimálně jednom cizím jazyce a organizovat zahraniční pobyty na partnerských institucích.


Co říkají zapojení studenti?

"I really liked it! I didn't expect that – but it was even better than it could be. Thank you!"

"It's a very fun program, and I would highly recommend it. It's a great way to expand our cultural knowledge. Thank you for this opportunity."

"I really enjoyed this project! Thank you for the opportunity. Only the unclear deadlines stressed me out a little bit. I loved learning about the Czech Republic and its culture."

Přímo na fakultě se zapojili do několika kurzů, které jim přiblížily výuku na naší škole. Měli možnost účastnit se kurzů první pomoci, které připravila Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, hudební lekce z programu Katedry hudební výchovy, kurz češtiny pro cizince, pořádaný Katedrou českého jazyka a literatury, a získat vhled do oblasti robotiky s Katedrou technické a informační výchovy. Mezi další aktivity patřila procházka Brnem. Dále navštívili základní laboratorní školu Labyrinth, kde získali cenné poznatky o inovativních způsobech ve vyučování. Předposlední den pobytu navštívili Mendelovo muzeum, kde se seznámili nejen se životem G. J. Mendela.

V areálu fakultních zahrad Kejbaly se seznámili s architekturou a funkčním uspořádáním zahradních ploch. Dozvěděli se i o aktivitách Katedry biologie, která nabízí široké spektrum pedagogických workshopů, primárně zaměřených na vzdělávání dětí a mládeže. V průběhu návštěvy se aktivně zapojili do terénních aktivit, které měly za cíl prohloubit jejich porozumění vzdělávacím metodám aplikovaným v českém prostředí. Díky workshopu připravenému doktorkou Ivou Frýzovou vznikla řada jarních dekorací, které nyní obohacují prostory fakulty.


Celý pobyt zahraničních studentů na naší fakultě nejenže přinesl účastníkům nové poznatky a zkušenosti, ale také posílil mezinárodní vztahy a potvrdil zájem studujících o internacionalizaci. Spokojenost s projektem COIL a výměnnými pobyty potvrdili samotní studující z obou univerzit, přestože existují kulturní rozdíly mezi oběma zeměmi. Pro zájemce o zapojení do projektu zasílá jeden z belgických studentů jednoduchý vzkaz "Do it!".

Díky všem zapojeným studentům, pedagogům a organizátorům za jejich úsilí a nadšení, které přispělo k úspěchu tohoto týdne plného sdílení, učení a inspirace.

Chcete se také během studia zapojit do zahraničních projektů a pobytů? Navštivte rozcestník mobility studujících. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.