Přednáška a workshop Mgr. Michala Dvoreckého, Ph.D.

Bez popisku

Katedra německého jazyka a literatury PdF MU vás zve na 

přednáška Mgr. Michala Dvoreckého, Ph.D., (Universität Wien)

na téma

Digitale Medien im DaF-Kontext

a následný workshop na téma

Ausgewählte digitale Werkzeuge im DaF-Unterricht

22. 11. 2019 od 12 do 15 hodin Pedagogická fakulta, Poříčí 9, galerie RUV

O přednášce

Při přednášce budou studenti seznámeni s teoretickými východisky  mediálního vzdělávání, které mají zásadní vliv na implementaci digitálních nástrojů do vyučování němčiny jako cizího jazyka. V rámci přednášky se dotkneme následujících oblastí: mediální pedagogika, mediální kompetence, plánování a realizace mediálních situací ve vyučovacím procesu. V rámci workshopu budou prezentovány konkrétní příklady z praxe, které studenti prakticky vyzkouší, analyzují a srovnají s jejich dosavadními zkušenostmi z praxe.

Přednášející

Mgr. Michal Dvorecký, Ph.D., je docentem pro němčinu jako druhý a cizí jazyk na univerzitě ve Vídni (Rakousko). Jeho výzkumný profil zahrnuje následující témata: gramatika ve vyučování němčině jako druhého cizího jazyka a digitální vzdělávání v kontextu školy a dalšího vzdělávání učitelů cizích jazyků.

V letech 2004 a 2012 působil jako odborný asistent na Katedře germanistiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře.  Věnoval se těmto oblastem: překladatelská analýza, výzkum odborného jazyka a terminologie a zprostředkování gramatiky v kontextu němčiny jako cizího jazyka. V roku 2011 až 2013 byl proděkanem pro vzdělávání.

Od roku 2013 je Senior Lecturer na Vídeňské univerzitě. Věnuje se hlavně gramatice ve vyučování němčině jako druhého cizího jazyka a digitálnímu vzdělávaní v kontextu školy a dalšího vzdělávání učitelů cizích jazyků. Vybrané výsledky výzkumu byli zveřejněné na konferencích a vědeckých článcích. Od roku 2017 spolupracuje s organizátory největší online-konference DaFWebKon (https://dafwebkon.com/mitarbeitende/)

Další informace

Doporučujeme vzít si vlastní technické vybavení (notebook, smartphone, …)

Přednáška i workshop proběhnou v německém jazyce.

Registrace

Registrova se můžete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehhG6vvMuXp-Y6hImqdBOuL-d_dnypKNzKA79B5loVnQ6t_g/viewform?usp=pp_url

Registrace na akci Pozvánka na akci


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.