Pozvánka: Celostátní online konference na téma rozvoje digitální gramotnosti žáků MŠ, ZŠ a SŠ

18. 2. 2021

POZVÁNKA NA KONFERENCI

jménem Masarykovy univerzity jako jednoho z organizátorů akce si Vás dovolujeme pozvat na celostátní online konferenci věnovanou tématu rozvoje digitální gramotnosti žáků MŠ, ZŠ a SŠ.

Registrace na konferenci

Datum

27. 2. 2021

Čas

10:00 - 18:00

Místo konání

online ZOOM

Srdečně Vás zveme na celostátní konferenci věnovanou tématu rozvoje digitální gramotnosti žáků MŠ, ZŠ a SŠ.

Konference je určena pro ředitele, zřizovatele škol, učitele a další zájemce, kteří zastřešují a koncepčně podporují rozvoj digitální gramotnosti žáků na svých školách (KAPP / ICT metodici / předsedové předmětových komisí).

Odkaz na videokonferenci bude zaslán registrovaným účastníkům min. 2 dny před konáním akce

Konference představí aktuální koncept rozvoje digitální gramotnosti ve školním vzdělávání od kurikulárního vymezení až po přímou podporu učitelů a jejich výuky. Rádi bychom ukázali smysluplnost a potřebu rozvoje digitální gramotnosti na úrovni všeobecného školního vzdělávání. Na konferenci bude představeno:

● kurikulární vymezení digitální gramotnosti a koncept jejího rozvoje v kontextu aktuálních revizí RVP,

● metodická podpora pro učitele a školy včetně připravených výukových materiálů,

● proměny vzdělávacích oborů a jejich potřeby v souvislosti s digitálními kompetencemi; vazby digitálních kompetencí na vzdělávací obory; možnosti rozvoje digitální gramotnosti v různých vzdělávacích oborech.

Účast na konferenci je bezplatná, náklady konference jsou hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím projektu č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366 „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“.

Konference je realizována v rámci projektu OP VVV č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366 „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“.
Organizátor: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta; Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Program:

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.