Pedagogická fakulta MU slavnostně otevřela (Post)doktorandskou školu

Na Pedagogické fakultě MU mají zájemci možnost absolvovat doktorská studia v oborech pedagogiky, oborových didaktik, výtvarné a hudební výchovy a jazykové a literární komunikace. Doktorskému studiu je na fakultě věnována velká pozornost, o čemž svědčí také zahájení aktivit fakultní (Post)doktorandské školy, která byla slavnostně otevřena 11. února 2021.

23. 2. 2021 Jana Veličková

(Post)doktorandská škola zastřešuje aktivity na podporu doktorandů a absolventů doktorského studia na jejich cestě k samostatné výzkumné činnosti. Jejím cílem je rozvíjení fakultní komunity začínajících výzkumníků a vytvoření prostoru pro sdílení a síťování. (Post)doktorandská škola má nabízet příležitosti k přirozené integraci začínajících výzkumníků do širší komunity. Zastřešuje jednotlivé doktorské programy na fakultě s cílem podpořit jejich mezioborovou spolupráci.

Nabídka aktivit zahrnuje metodologické workshopy, přednášky významných odborníků, celofakultní konference pro doktorandy, informativní akce pro uchazeče o doktorské studium, kurzy publikačních a dalších dovedností a podobně.

Vznikly také webové stránky (Post)doktorandské školy ‒ www.ped.muni.cz/postdokskola, stránka a skupina na Facebooku ‒ www.facebook.com/postdokskola. Realizované aktivity navazují na nabídku celouniverzitní MUNI PhD Academie.

„Právě v propojení univerzitní a fakultní úrovně podpory doktorandů, vidíme silnou stránku toho, co děláme. V dávných dobách, kdy školy ještě nebyly, nebylo učení tolik efektivní. Školy pak umožnily zintenzivnit a koncentrovat podporu těch, kteří se učí. Podobně tomu má být v naší (post)doktorandské škole. I ona počítá s tím, že se v ní různé pedagogické aktivity směřující k doktorandům sdruží, propojí a vzájemně podpoří…“ řekl Tomáš Janík, proděkan fakulty.

Jana Veličková, koordinátorka aktivit (Post)doktorandské školy, k tomu doplňuje: „Důležité pro nás je neustrnout, i nadále se zajímat o potřeby začínajících výzkumníků a reagovat na ně adekvátní nabídkou aktivit.“

(Post)doktorandská škola PdF MU vznikla v návaznosti na projekt HR4MUII.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.