Opatření a doporučení v souvislosti s šířením nového koronaviru

28. 2. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás seznámit s doporučení rektora, jež se nachází na web. stránkách univerzity https://www.muni.cz/koronavirus:

Doporučení rektora Masarykovy univerzity v souvislosti s rizikem koronaviru

Rektor doporučuje studentům a pracovníkům Masarykovy univerzity, kteří přicestují z rizikových oblastí zasažených epidemií koronaviru nebo se dostali do těsného kontaktu s nakaženými osobami, aby na dobu dvou týdnů omezili vycházení ven a neúčastnili se výuky nebo práce na univerzitě; a to i v případě, že se u nich aktuálně neprojevují příznaky onemocnění.

 Rektor v této souvislosti doporučuje děkanům všech fakult MU, aby na nezbytnou dobu:
– studentům, kterých se výše uvedené může týkat, udělili studijní volno;
– pracovníkům, kterých se výše uvedené může týkat, umožnili práci v režimu „home office“, event. v nezbytných případech nařídili pracovní volno, které bude posuzováno jako překážka v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 Zákoníku práce;

Toto doporučení si dovoluji rozšířit o doporučení děkana PdF MU:

Pokud taková shora popsaná situace nastane, nechť studující kontaktuje e-mailovou poštou Studijní oddělení PdF MU (studijni@ped.muni.cz) a pracovník fakulty nechť e-mailovou poštou kontaktuje svého vedoucího a v kopii personální odd. (kyselova@ped.muni.cz).

S úctou

 

Doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
děkan


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.