Nově získaná akreditace

21. 8. 2019

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity získala akreditaci pro habilitační a jmenovací řízení v oboru Didaktika cizího jazyka. Rozhodla o tom Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školy ve čtvrtek 18. července 2019. Akreditace dává fakultě právo zahajovat řízení o udělení titulu docenta a jmenování profesorem a fakultě byla udělena na nejdelší možnou dobu deseti let.

Obor Didaktika cizího jazyka se tak přidá k dalším čtyřem habilitačním a jmenovacím oborům, které na pedagogické fakultě existují. Udělení akreditace má podle člena vědecké rady fakulty profesora Rudolfa Šrámka, velký význam pro postavení fakulty nejen v rámci Masarykovy univerzity a celé České republiky, ale i v rozměru mezinárodním. „Možnost habilitací a profesur v oborových didaktikách je totiž klíčovým předpokladem pro rozvoj oborové struktury, odbornou garanci a podporu učitelských programů na pedagogických fakultách,“ dodal proděkan fakulty Tomáš Janík.

Didaktika cizího jazyka se na fakultě rozvíjí v rámci čtyřletého doktorského studijního programu už od roku 2010. Významný podíl na získání akreditace pro vyšší stupně akademické kariéry – docentský a profesorský – měla vedoucí Katedry německého jazyka a literatury PdF MU profesorka Věra Janíková, která akreditaci připravovala ve spolupráci se všemi jazykovými katedrami fakulty – katedrou francouzského jazyka a literatury, ruského jazyka a literatury a anglického jazyka a literatury. „Udělením akreditace si Didaktika cizích jazyků upevnila své místo mezi etablovanými vědními disciplínami. Věřím, že získáním nových docentů a profesorů bude rozšiřována její komunita a obor se bude ještě úspěšněji rozvíjet v domácím i zahraničním kontextu,“ dodala profesorka Věra Janíková.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.