Cena za rozmnožování u ještěrek? Vyšší parazitace

Přečtěte si tiskovou zprávu Ústavu biologie obratlovců AV ČR o výzkumu ještěrek obecných, který zkoumá negativní důsledky chování ještěrek v období rozmnožovaní. Na výzkumu se spolupodílel Ing. Radovan Smolinský, Ph.D., PhD., z Katedry biologie Pedagogické fakulty MU. 
Zprávu zveřejňujeme se souhlasem její autorky, kterou je doc. Mgr. Natália Martínková Ph.D. z Ústavu biologie obratlovců AV ČR.

29. 3. 2021 Natália Martínková

Zuzana Hiadlovská z ÚŽFG a Radovan Smolinský z PdF MU při práci v terénu

Natália Martínková z Ústavu biologie obratlovců AV ČR, se v pilotním výzkumu na ještěrkách obecných zaměřila na negativní důsledky jejich chování v období rozmnožovaní. Ve spolupráci s kolegy z Masarykovy univerzity a Ústavu živočišné fyziologie AV ČR zjistila, že ještěrky obecné, které dosáhly pohlavní dospělosti, mají víc klíšťat než ještěrky mladé, a to díky zvýšené aktivitě, kterou vykonávají při hledání vhodného partnera, bránění svého území, či shánění dostatku potravy pro správný vývin vajec. Výsledky výzkumu byly publikovány v Journal of Vertebrate Biology.

Ještěrka obecná je nerozšířenějším druhem v České republice, nicméně vhodné biotopy díky činnosti člověka rychle ubývají

Ještěrka obecná (Lacerta agilis) patří mezi nejrozšířenější ještěrky v České republice. Jedná se o hbité zvíře, které žije na loukách, slunných stráních, sadech i okrajích lesů. Mláďata ještěrek se líhnou z vajec a již od vylíhnutí jsou naprosto samostatná. Pokud se toho dožijí, dospívají v 1,5-2 letech. A tehdy pro ještěrky začíná náročné období. Samci aktivně brání své území, které může mít i přes 200 m2, před nezvanými hosty. Samice se zase intenzivně věnují shánění potravy, aby zajistily co nejvíce zdrojů pro správný vývoj vajec. Oba typy chování vedou ke zvýšené aktivitě a pohybu.

Natália Martínková z Ústavu biologie obratlovců AV ČR spolu s kolegy Radovanem Smolinským z Masarykovy univerzity a Zuzanou Hiadlovskou z Ústavu živočišné fyziologie AV ČR se rozhodla otestovat hypotézu, zda pohlavní rozmnožování zvyšuje pravděpodobnost infekce parazity. Vědci zohlednili aktivitu všech druhů, které se na této interakci podílí. „Běžně se studuje aktivita klíšťat, nebo aktivita ještěrek. My jsme spojili tyto přístupy a zohlednili to, že klíště se na ještěrku přisaje, když je aktivní jak klíště, tak ještěrka,“ popisuje výzkum Natália Martínková.

Manipulace ještěrek v terénu

 „Pohlavní rozmnožování je riziková záležitost, protože zvířata se vystavují možným zraněním, přenosu infekce nebo riziku predace. Naše výsledky ale ukazují, že cenou za pohlavní rozmnožování není jenom možný přenos infekce od sexuálního partnera nebo konkurenta, ale i riziko, že posbíráme parazity z prostředí. Více parazitů zase může vést k oslabení jedince, a vyššímu riziku, že se stane kořistí predátora,“ dodává Natália Martínková.

Kromě parazitce a predace však ještěrky trpí i špatným managementem krajiny.  Vhodná stanoviště jim zarůstají, nebo jsou ovlivněna intenzivním zemědělstvím. Člověk tak na populace ještěrek vyvíjí další tlak a není proto překvapením, že i když jde o chráněné druhy, jejich početnost v posledních letech silně poklesla.

Autoři výzkumu

doc. Mgr. Natália Martínková, Ph.D.

Ústav biologie obratlovců AV ČR

e‑mail:

Ing. Radovan Smolinský, Ph.D., PhD.

Katedra biologie Pedagogické fakulty MU

e‑mail:

Mgr. Zuzana Hiadlovská, Ph.D.

Ústav živočišné fyziologie AV ČR


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.