Cena Jihomoravského kraje letos zamířila na Katedru českého jazyka a literatury PdF MU

Mezi 11 osobnostmi, které letos obdržely Cenu Jihomoravský kraj, je i doc. Jiří Poláček z katedry českého jazyka. Ocenění získal „za přispění k věhlasu a dobrému jménu Jihomoravského kraje“ a my se tímto připojujeme ke gratulaci. Doc. Poláček, který pracuje na naší fakultě od roku 1994, stál například v roce 1993 u zrodu Společnosti Jiřího Mahena a od roku 2012 této organizaci předsedá. Výrazně se zasloužil i o rozvoj Památníku Jiřího Mahena a o celkovou propagaci díla Jiřího Mahena.

15. 12. 2021

doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.

doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.

za přispění k věhlasu a dobrému jménu Jihomoravského kraje

Pan Jiří Poláček patří k předním osobnostem kulturního života v Brně a v Jihomoravském kraji, a to díky bohaté činnosti vědecké, popularizační a pedagogické, jíž zprostředkovává odborné i širší veřejnosti umělecký odkaz významných literárních představitelů spjatých s jižní Moravou. Ač rodák z Jablonného v Podještědí, zakotvil po úspěšném absolvování brněnské filozofické fakulty v roce 1975 na Brněnsku. Krátce působil jako učitel v Měníně, poté v brněnské pobočce tehdejšího Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, od roku 1991 v redakci Lidových novin a od roku 1994 dosud na Masarykově univerzitě, kde připravuje budoucí učitele českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě MU. V letech 2006-2010 vyučoval rovněž na Fakultě sociálních studií a externě též na Filozofické fakultě MU.
Jiří Poláček stál v roce 1993 u zrodu Společnosti Jiřího Mahena, jíž od roku 2012 předsedá. Aktivně se podílí jako redaktor a přispívatel na vydávání jejího zpravodaje Milíř, v němž připomněl v řadě studií mahenovské stopy v Brně. Především zásluhou Jiřího Poláčka a jeho týmu ožil Památník Jiřího Mahena pravidelným programem zahrnujícím vzdělávací, popularizační a kulturní akce.
Současně byl Jiří Poláček členem výboru společnosti Jana Skácela, je členem Literárněvědné společnosti, Společnosti bratří Čapků, Společnosti F. X. Šaldy a Společnosti Otokara Březiny. Působil jako redaktor kulturních časopisů spjatých s Brnem: Ladění a ROK – Revue otevřené kultury. Úzce spolupracuje s časopisem pro ochranu přírody a krajiny Veronica.
Dále publikoval řadu vědeckých prací především o literatuře první poloviny 20. století a o literatuře současné (Tvorba a recepce. Studie o meziválečné české literatuře, Básnický rok, Bratři Čapkové) a podílel se také na několika kolektivních publikacích, například na Slovníku českého románu, Lexikonu české literatury, Slovníku autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. Za poslední jmenovanou publikaci získal autorský kolektiv nejvyšší celostátní ocenění v oblasti knižní kultury pro děti a mládež Zlatá stuha.
Jeho příspěvky v dalších odborných časopisech a sbornících dosahují dnes úctyhodného počtu téměř dvou tisíc publikací. Nedílnou součástí je i spolupráce s českým rozhlasem a Českou televizí, kde seznamoval posluchače a diváky s díly významných autorů. Za svoji odbornou práci získal již dvakrát Cenu děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
V jihomoravském regionu zůstává stopa Jiřího Poláčka trvale vepsána rovněž prostřednictvím mnoha generací studentů. Od počátku svého působení na Pedagogické fakultě MU patří Jiří Poláček k nejvíce oblíbeným pedagogům, v roce 2015 získal Cenu rektora MU za excelentní pedagogickou činnost.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.