105 Let MU: Prestižní ocenění pro osobnosti spojené s pedagogickou fakultou

Ve středu 31. ledna 2024 se udělovala ocenění osobnostem, které se výjimečně zasloužili o rozvoj Masarykovy univerzity. Událost, která se stala součástí oslav 105. výročí založení naší univerzity, proběhla v aule Karla Engliše na Právnické fakultě MU. Celkem bylo oceněno více než 30 osobností.

13. 2. 2024

Foto: Martin Šteiner

Z řad oceněných představujeme osobnosti spojené s Pedagogickou
fakultou Masarykovy univerzity, které získali prestižní ocenění od rektora univerzity Martina Bareše.

Stříbrné medaile Masarykovy univerzity byly udělovány za výjimečné zásluhy při posilování významu univerzity na národní i celosvětové úrovni, prohlubování spolupráce s domácími i zahraničními institucemi a za dlouhodobý významný rozvoj vědeckých oborů. Zlaté medaile byly vyhrazeny významným představitelům vědy, kultury, vysokého školství a veřejného života, jako výraz uznání za jejich dlouhodobé mimořádné zásluhy o rozvoj těchto oblastí. Velká zlatá medaile MU byla věnována nejvýznamnějším osobnostem veřejného života, jako ocenění jejich výjimečného přínosu k demokracii, humanitě a rozvoji vzdělanosti.

„Scházíme se při dnešní slavnostní příležitosti, abychom si společně připomněli založení naší univerzity. A abychom společně ocenili některé z osobností, které svou prací tuto univerzitu utvářeli a utvářejí, šíří její dobré jméno nebo ideje a ideály, které tato univerzita historicky reprezentuje,“

rektor Martin Bareš
Hana Horáková – kapitánka basketbalového týmu. Foto: Martin Šteiner

Stříbrná medaile MU: Basketbalový tým žen

Stříbrná medaile byla udělena basketbalovému týmu žen, který se v letech 2003 a 2010 vypracoval na výsluní mezinárodního basketbalu. V roce 2003 na Mistrovství Evropy a v roce 2010 na Mistrovství světa získaly stříbrné medaile. Tento tým, složený z talentovaných studentek a absolventek různých fakult, včetně pedagogické fakulty, nejen že reprezentoval naši zemi, ale také přinesl slávu naší univerzitě. Mezi oceněné z Pedagogické fakulty MU patří Jana Kovaříková, Romana Hamzová, Lucie Blahůšková a současná kapitánka týmu Hana Horáková.


 

Karola Dillenburger – vedoucí Centra behaviorální analýzy na Královské univerzitě v Belfastu. Foto: Martin Indruch

Zlatá medaile MU: Prof. Karola Dillenburger – Průkopnice behaviorální analýzy

Zlatá medaile byla udělena profesorce Karole Dillenburger, vedoucí Centra behaviorální analýzy na Královské univerzitě v Belfastu. Profesorka Dillenburger výrazně přispěla k rozvoji behaviorální analýzy na Pedagogické fakultě MU i v celé České republice. Její klíčová role při získání mezinárodní certifikace studia behaviorální analýzy u Association for Behavior Analysis International a akreditace profesního vzdělávání od Ministerstva zdravotnictví České republiky nejen posílila reputaci naší fakulty, ale také otevřela nové možnosti pro výzkum a vzdělání nejen u studentů Masarykovy univerzity. V současné době je Masarykova univerzita jediným pracovištěm v České republice, které poskytuje tento specifický studijní program.

Kromě toho hrála klíčovou roli při založení Centra aplikované behaviorální analýzy na Pedagogické fakultě MU. Toto centrum je prvním svého druhu v České republice a představuje významný krok směrem k posílení na důkazech založených intervenčních přístupů k lidem s neurovývojovým postižením.


 

Jiří Němec – docent Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU, bývalý děkan fakulty. Foto: Martin Indruch

Zlatá medaile MU: Doc. Jiří Němec - Architekt rozvoje Sociální pedagogiky

Další zlatá medaile byla udělena docentu Jiřímu Němcovi za jeho významný podíl na etablování a propagaci oboru Sociální pedagogika na pedagogické fakultě. Jeho zásluhy sahají přes hranice fakulty, neboť se podílel na akreditaci studijního oboru a programu Sociální pedagogika a volný čas, který propojuje sociální pedagogiku s pedagogikou volného času a vychovatelstvím. Docent Němec se stal klíčovou postavou naší univerzity, kde zastával významné funkce v akademické obci.

Třikrát zastával pozici proděkana Pedagogické fakulty MU (v letech 2001–2004, 2004–2006 a 2006–2011). V období od roku 2011 do roku 2015 vykonával funkci prorektora Masarykovy univerzity pro záležitosti studujících. Po dvě funkční období pak stál v čele Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity jako její děkan v letech 2015–2023.


Více informací k udělování medailí a kompletní seznam všech oceněných naleznete na stránkách Magazínu M. 

Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za jejich výjimečný přínos pro Masarykovu univerzitu i pedagogickou fakultu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.