Metodologické workshopy: 3. 12. Tomáš Janík - Co a jak (ne)psat do časopiseckých studií II

3. 12. 2020 Jana Veličková

Metodologické workshopy
pro studenty doktorských studijních programů
— podzim 2020 —

Datum

3. 12. 2020

Čas

12:00 - 13:30

Průběh akce

Akce proběhne přes MS Teams a přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link

Workshop je pojat jako pokračování výkladu o publikování v odborných časopisech v oblasti pedagogických věd. Lektor bude vycházet ze svých zkušeností vedoucího redaktora časopisu Pedagogická orientace. Představí účastníkům požadavky kladené na odborný text a následně provede účastníky jednotlivými fázemi redakčního a recenzního procesu. Na konkrétních příkladech bude ilustrovat problémy, se kterými se autoři, redaktoři a recenzenti při odborném publikováním setkávají, a to zejména v rámci recenzního řízení.

Přihlásit se můžete na e-mailu: najvarova@ped.muni.cz (alespoň 14 dní předem). Semináře jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Bez popisku

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.