Pozvánka: Vysvědčení JINAK

Přijměte prosím naše pozvání na setkání k prezentaci inovovaného vysvědčení pro základní školy v rámci projektu Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení podpořeného Technologickou agenturou ČR v rámci Programu ÉTA.


V posledních dvou letech se náš tým na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity společně se svými partnery soustředil a pracoval na jiném pojetí vysvědčení, Vysvědčení JINAK. Domníváme se, že také u nás můžeme pojmout závěrečnou zprávu o žákovi odlišným způsobem tak, aby vysvědčení komplexněji vypovídalo o procesu učení i výsledcích žáka a jeho osobnosti.


Přijďte si poslechnout příběhy škol, které se na tuto cestu s Vysvědčením JINAK už vydaly. Měníme přístup k hodnocení našich žáků, našich dětí. 


Oficiální prezentace inovovaného vysvědčení

proběhne 26. 9. 2023 v čase 9:00-15:00 hodin

na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, Poříčí 9, Brno

Program budeme postupně uveřejňovat.


Kapacita omezena.

Registrujte se do 5. 9. 2023 prostřednictvím formuláře 

Pozvánka k náhledu i ke stažení na odkazu zde  


Pojďte se s námi podívat, jak se to dá dělat jinak!

 

Vysvědčení JINAK?

J  Jednotlivě: ocenění silných stránek dítěte, pokroku a podpora jeho rozvoje.

I  Informativně: užitečné pro další rozvoj dítěte i jeho sebepojetí.

N Nově: sebehodnocení dítěte se stává součástí závěrečné zprávy.

A Aktivně: informace pro další jednání dítěte, podpora jeho zodpovědnosti za své výsledky.

K Komplexně: komplexní pohled na dítě; hodnoceny nejsou jen znalosti, ale i projevy chování.


Vysvědčení JINAK poskytuje vyučujícím, žákům i jejich rodičům transparentní informace o průběhu i výsledcích vzdělávání v nezbytných souvislostech a bude obohaceno o formativní složku. Závěrečná zpráva tak plní všechny tři základní požadavky hodnocení: hodnocení učení, hodnocení pro učení a hodnocení jako učení.


Pořadatel
Katedra pedagogiky (Pedagogická fakulta)
Odpovědnost
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://vysvedcenijinak.ped.muni.cz/
https://is.muni.cz/dstore/bt/000/141/234/883/141234883/vysvedcenijinak_pozvanka_9-2023.pdf

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.