Kulatý stůl k problematice vzdělávání a integrace žáků s OMJ

Program

Úvodní slovo 

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., děkan PdF MU

doc. PhDr. David Kroča, Ph.D., vedoucí Katedry českého jazyka a literatury PdF MU

Mgr. David Macek, vedoucí krajského pracoviště NPI v Brně


OSPOD – domácí násilí: Jak postupovat, mám-li podezření na domácí násilí?

Policie ČR – Jak postupovat v případech domácího násilí?

NPI (Mgr. et Mgr. Alicja Leix, PhD.) –  komunikace s dítětem s OMJ (nejen) o právních záležitostech:

Jaká je teorie a jaká je praxe?

SPC/psycholog (Bc. Nikola Lněníčková) – problémy s výukou žáků s OMJ:

Jaké problémy se nejčastěji na škole řeší, popř. s kým?

ZŠ Gajdošova (Mgr. Jan Olbert) – podpora učitelů na ZŠ:

Jak funguje nastavení financování školy v praxi?

OŠ JMK (Mgr. Martina Fildánová) - financování jazykové přípravy u škol určených:

Na koho se obrátit?

META, o.p.s. (Mgr. et Mgr. Tereza Švandová) – Česky levou zadní online:

Jaké jsou možnosti podpory žáků s OMJ?

NPI (Margita Veberová) - pravidla pro zajišťování tlumočníků, informace k překladům:

 Jaké jsou možnosti další podpory nabízené NPI v Jihomoravském kraji?

ČŠI – vysoká a pravděpodobně bezdůvodná absence některých žáků z Ukrajiny, omlouvaná rodiči.

Kam až je možné zajít? kdy se obrátit na OSPOD?


Kontakt a přihlášení:

Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil., e-mail: svobodova.kcj@ped.muni.cz

Adresa: RUV PdF MU, Poříčí 9, Brno


Pořadatel
Katedra českého jazyka a literatury (Pedagogická fakulta)
Odpovědnost
Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil.
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://is.muni.cz/dstore/bt/000/132/682/349/132682349/Kulaty_stul_letacek.pdf

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.