Různé baňky

U baněk nás zajímá (kromě objemu) jejich základní tvar, tj. jestli mají:

  1. dno ploché, nebo kulaté
  2. tvar kónický, nebo kulový
  3. hrdlo úzké, nebo široké
  4. hrdlo krátké, nebo dlouhé
  5. otvor zábrusový, nebo bez zábrusu
  6. otvor jeden, nebo více
  7. otvory nahoře, nebo i po straně
  8. značku odpovídající přesné kalibraci objemu

Podle toho se pak odlišuje např.:

Erlenmeyerova baňka

je kónická baňka s plochým dnem. Používá se např. k uchovávání roztoků, které mají být ochlazeny tekoucí vodou. Její výhodou je úzké hrdlo, které zmenšuje nebezpečí vniknutí vody dovnitř baňky a následné kontaminace jejího obsahu. Díky úzkému hrdlu je také možné Erlenmeyerovu baňku snadno uzavřít. S výhodou ji lze použít i k přechovávání roztoků, u kterých se očekávají prudší pohyby (protřepávání na třepačce, přenos do jiné laboratoře apod.).

Erlenmeyerova baňka

Titrační baňka

se vyznačuje plochým dnem a širokým hrdlem. Používá se při ručním míchání během titrace. Kromě toho lze místo titrační baňky použít i kádinku (pokud např. mícháme pomocí magnetického míchadla).

Titrační baňka Titrační baňka

Frakční baňka

má dlouhé hrdlo a po straně odvodnou trubici.

Frakční baňka

Destilační baňka

se vyznačuje vysokým hrdlem a kulatým dnem. Na boku buď mají zábrusové otvory (obvykle 2-3), nebo se používají v kombinaci s nástavci. Jak naznačuje jejich název, používají se při destilaci.

Destilační baňka Destilační baňka se dvěmi postraními tubusy Destilační baňka s postraním tubusem

Filtrační baňka

(známá v zahraničí také pod názvy Büchnerova baňka, vakuová baňka nebo Kitasatova baňka) je Erlenmeyerova baňka s krátkou skleněnou boční trubicí pro připojení přívodu vakua. Nejčastěji se používá při filtraci pomocí Büchnerovy nálevky. Někdy mezi přívod vakua a filtrační baňku zapojujeme ještě promývací baňku, abychom zabránili přítoku vody z vývěvy do baňky.

Filtrační baňka Filtrační baňka s Büchnerovou nálevkou Filtrační baňky

Odměrná baňka

slouží k přípravě roztoků o přesně známé koncentraci nebo pro přesné ředění roztoků. Vzhledem k tomu, že analytické váhy patří k nejpřesnějšímu chemickému laboratornímu vybavení, je přesnost koncentrace připravenéh roztoku limitovaná přesností, s níž jsme schopni odměřit objem. Odměrná baňka znázorněná na obrázku vpravo měří 250 ml ± 0.15 ml. To znamená relativní chybu 0,06 %. Odměrné baňky jsou kalibrované na dolití. Jsou obvykle vyrobeny z velmi tenkého skla (vzácně mohou být i plastové), mají dlouhé úzké hrdlo a na něm značku (tzv. rysku) označující, kam má sahat dolní okraj menisku roztoku, je-li v baňce přesně takový objem roztoku, jako udává údaj na odměrné baňce. Hrdlo mohou mít buď bez zábrusu (je nutno použít pryžovou zátku), nebo se zábrusem (jsou dodávány buď se zátkou plastovou, nebo skleněnou). Ve většině případů je možno jednou odměrnou baňkou měřit jeden konkrétní objem (např. 250 ml).

Odměrná baňka Odměrné baňky 250ml odměrná baňka