Práce s dělicí nálevkou

Otevřít v PDF

9.

PRÁCE S DĚLICÍ NÁLEVKOU

A) VYTŘEPÁVÁNÍ LÁTEK V DĚLICÍ NÁLEVCE
B) EXTRAKCE VYTŘEPÁNÍM V DĚLICÍ NÁLEVCE
Forma provedení na ZŠ:
žákovský, demonstračníČasová náročnost:
cca 20 min
Princip:

Jedná se o laboratorní operaci založenou na různé rozpustnosti jedné ze složek směsi ve dvou vzájemně nemísitelných rozpouštědlech. Od jednoduchého rozpouštění se liší tím, že při extrakci se nerozpouští všechna látka, ale pouze její část. U pevných směsí jde o extrakci (vyluhování) pevných látek, u kapalných směsí o extrakci kapalin. Při extrakci se ze směsi látek převádí do roztoku jedna složka, zatím co ostatní složky zůstávají nerozpuštěny. Pro různé typy extrakce se během doby vytvořila různá označení, např.:

 • macerace: látka v pevné fázi je za studena extrahována opakovanou dávkou rozpouštědla
 • digesce: látka v pevné fázi je za tepla extrahována opakovanou dávkou rozpouštědla
 • vytřepávání: látka v roztoku je extrahována jednou dávkou rozpouštědla (jednoduché vytřepávání) nebo opakovanými dávkami (opakované a frakční vytřepávání).

K extrakci používáme dělící nálevky, třepačky a extrakční zařízení. Nejčastěji používanými extrakčními činidly jsou benzen C6H6, diethylether CH3CH2OCH2CH3, methylchlorid CH3Cl, chloroform CHCl3, chlorid uhličitý CCl4.

Pomůcky:

A) dělicí nálevka, zbarvený olej, voda, filtrační kruh, 2x kádinka (250 cm3)
B) odměrná baňka (100 cm3), chemická lžíce, váženka, laboratorní váhy, odměrný válec (10 cm3), 2x kádinka (75 cm3), kádinka (250 cm3), skleněná tyčinka, střička, kádinka (15 cm3), dělicí nálevka (100 cm3), stojan s potřebnými křížovými svorkami a držáky

Chemikálie:

B) jodid draselný, chloramin T, destilovaná voda, cyklohexan

Pracovní postup:

A) VYTŘEPÁVÁNÍ LÁTEK V DĚLICÍ NÁLEVCE

 1. Do dělicí nálevky nalijeme směs vody a obarveného oleje. Uzavřeme ji zátkou.
 2. Nálevku uchopíme tak, abychom zajišťovali zátku dělicí nálevky i její uzavřený kohout a intenzivně protřepáváme.
 3. Poté vložíme dělicí nálevku do filtračního kruhu, uvolníme zátku a vyčkáme, až se obě vrstvy od sebe oddělí.
 4. Potom každou vrstvu kapaliny vypustíme do jednotlivých kádinek.

B) EXTRAKCE VYTŘEPÁNÍM V DĚLICÍ NÁLEVCE

 1. Na základě výpočtu si připravíme v odměrné baňce 100 cm3 0,1 mol/dm3 vodného roztoku jodidu draselného.
 2. Do kádinky (15 cm3) připravíme 5 cm3 nasycenéhoroztoku chloraminu T.
 3. Připravený vodný roztok jodidu draselného přelijeme do kádinky (250 cm3) a přidáme k němu 5 cm3 nasyceného roztoku chloraminu T. Tímto způsobem připravíme jodovou vodu.
 4. K extrakci jodu z vodné do nevodné fáze použijeme cyklohexan. Do dělicí nálevky nalijeme 50 cm3 jodové vody a přidáme 20 cm3 cyklohexanu.
 5. Obsah nejprve řádně protřepeme a výsledek porovnáme s původním vzorkem. Potom od sebe jednotlivé vrstvy oddělíme (obrázek B).
Otázky a úkoly:

Který druh směsí lze oddělovat tímto způsobem?