Používané látky

V chemii se často setkáváme s látkami, které jsou pro zdraví člověka nebezpečné. Proto je třeba seznámit se alespoň s následujícími charakteristikami látek, které budete při výuce používat.