Barevné označní tlakových lahví s plyny

Euro-norma DIN EN 1089-3 změnila dosud používané barevné značení tlakových lahví s plyny. Nové značení bylo do praxe uváděno postupně od 1. 1. 1998, závazné je od července 2006. Uzávěry tlakových lahví, jejichž značení bylo normou DIN EN 1089-3 změněno, jsou od původního značení odlišeny písmenem „N“ (angl. new, něm. neu, čes. nový,…). Norma ČSN 07 8508, dosud používaná v České republice, byla zrušena bez náhrady.

Všeobecné značení

Vlastnosti
Barva uzávěru
Příklady látek
toxická látka nebo žíravina
toxická látka nebo žíravina
amoniak, chlor, fluor, oxid uhelnatý,
oxid siřičitý
hořlavina
hořlavina
methan, ethylen
oxidační činidlo
oxidační činidlo
směsi plynů s kyslíkem
inertní látka
inertní látka
směsi plynů pro ochrannou atmosféru při svařování

Poznámka k následující tabulce:

U některých plynů povoluje norma DIN EN 1089-3 více způsobů barevného označní uzávěru.

Nové značení (EU)

O2
lekařský O2
směs He – O2(hnědá)
směs O2– CO2
 
lékařský N2O
směs O2– N2O
syntetický vzduch
stlačený vzduch
Ar (tmavozelená)
Ne, Kr, Xe (světlezelená)
směs Ar – CO2
 
N2
 
He (hnědá)
acetylen (rezavá)
H2
směs N2– H2
CO2
lékařský CO2