Koncentrace a hustoty některých žíravin

Látka Koncentrace[1]hmotnostní (%) Hustota (g.cm–3)
H2SO4 98 % 1,836
HNO3 65 % 1,527
HCl 35 % 1,267
10 % 1,047
CH3COOH 99 % 1,049
NH3 (vodný roztok) 25 % 0,907
10 % 0,958

[1]Kromě šedě označených údajů se jedná o koncentrace a hustoty neředěných, komerčně dodávaných, výrobků.