Stanovení teploty tání

Otevřít v PDF

2.

STANOVENÍ TEPLOTY TÁNÍ

(používá se k identifikaci látky a k ověření její čistoty)
Forma provedení na ZŠ:
žákovský, demonstračníČasová náročnost:
cca 10 min
Pomůcky:

skleněná trubička nebo již připravená a zatavená kapilára, teploměr, tenká gumička, kádinka, laboratorní stojan, držák, křížová svorka, žíhací kruh, keramická síťka, plynový kahan

Chemikálie:

kyselina palmitová

Pracovní postup:
  1. Ze skleněné trubičky vytáhneme tenkostěnnou kapiláru (světlost asi 2 mm) a rozdělíme ji na 3 části po 60 mm.
  2. Kapilárky na jednom konci zatavíme. Pokud máme schovanou kapiláru z první úlohy, můžeme ji využít.
  3. Do ústí kapiláry nabereme menší množství jemně rozetřeného vzorku palmitovékyseliny (pevná krystalická látka), jejíž teplotu tání máme stanovit.
  4. Mírným poklepáváním pomáháme zkoumané látce, aby vklouzla až na dno kapiláry a vytvořila souvislý sloupeček vysoký asi 4 mm.
  5. Potom kapilárku i s obsahem připevníme pomocí gumičky k teploměru tak, aby palmitová kyselina v kapiláře byla ve výši rtuti a teploměr s připevněnou kapilárou vložíme do držáku upevněného na laboratorním stojanu.
  6. Upevněný teploměr s kapilárou vložíme do kádinky s vodou (vodní lázně) na keramické síťce a na žíhacím kruhu. Teploměr s kapilárou musí být ve vodní lázni umístěn tak, aby se dostal do středu šířky kádinky. Horní konec kapiláry musí zůstat nad hladinou vodní lázně. (viz obr. 1)
  7. Na teploměru odečítáme vždy teplotu, při které vznikne v kapiláře hladina (meniskus) rozpuštěné kyseliny palmitové.
  8. Celkem provedeme trojí měření teploty tání a vypočítáme průměrnou hodnotu.
Poznámka:
Pro teplotu tání (°C) Náplň lázně v kádince
do 100 voda
do 280 koncentrovaná kyselina sírová,silikonový olej
do 380 roztavený parafin

Obrázek:

aparatura
obr.1

Otázky a úkoly:

V odborné literatuře vyhledejte informace o palmitové kyselině a o jejích chemických vlastnostech.