Pipeta

slouží k přesnému odměřování objemu kapalin. Jsou kalibrované „na vylití“ (na rozdíl od odměrných baněk, které jsou kalibrované „na dolití“). Jsou buď kalibrované na jeden objem (tzv. nedělená pipeta), nebo jsou opatřeny stupnicí (tzv. dělená pipeta), takže pomocí nich je možno odměřit různé objemy. Pipety kalibrované na jeden objem jsou přesnější. Někdy jsou pipety opatřeny tzv. bezpečnostní baničkou.

Pozor, bezpečí při práci s takovou pipetou je pouze zdánlivé. Používejte raději bezpečnostní nástavce nebo automatické pipety.


Pipeta Pipety Pipety

Pipety Pipeta