Vybavení laboratoře

Pomůcky, přístroje apod. v této kapitole jsou řazeny podle pořadí výskytu v katalogu externi odkaz firmy Fisher Scientific. Jistě by bylo možno najít i jiné způsoby řazení, z nichž některé by mohly čtenáři připadat logičtější. Mnohé obrázky zařazené do této části výukového materiálu byly se svolením převzaty z katalogu firmy Fisher Scientific, jiné byly nafotografovány.