Piktogramy

C
E
F
F+
žíravý výbušný vysoce hořlavý extrémně hořlavý
žíravý výbušný vysoce hořlavý extrémně hořlavý
       
N O T T+
nebezpečný pro životní prostředí oxidující toxický vysoce toxický
nebezpečný pro životní prostředí oxidující toxický vysoce toxický
       
Xi Xn
dráždivý zdraví škodlivý
dráždivý zdraví škodlivý