Chladiče, destilační kolona

se používají zejména při různých způsobech destilace. Nejběžnější typy chladičů jsou vzdušný, Liebigův, kuličkový (dle Allihna), a spirálový (Dimrothův a Friedrichsův):


Chladič vzdušný Chladič Liebigův, bez zábrusu Chladič Liebigův s NZ-jádrem Chladič Liebigův s dvěma NZ Chladič kuličkový podle Allihna, s NZ-jádrem

Chladič kuličkový podle Allihna se dvěma NZ Chladič Allinh se dvěma chlazenými zábrusy Chladič spirálový podle Dimrotha s NZ jádrem dole Chladič spirálový podle Dimrotha se dvěma NZ

Chladič spirálový podle Dimmrotha, se dvěma chlazenými zábrusy Chladič zpětný šroubový podle Friedrichse

Nejvhodnějším chladičem při destilaci je chladič Liebigův (vlevo) a Westův (vpravo), které často tvoří pevnou součást destilačních mostů.


Liebigův chladič Liebigův chladič Westův chladič

Destilační most

Z chladičů s vnitřním chlazením je nejvýhodnější chladič Dimrothův, který má velký chladící povrch a velkou rychlost průtoku vody. Je z chladičů nejúčinnější a je vhodný pro kondenzaci par nízkovroucích organických rozpouštědel. U tohoto chladiče je velmi důležitý směr průtoku vody. Přívod chladící vody se napojuje na trubici vedoucí přímo dolů. Spirálou musí chladící voda protékat směrem vzhůru. Tohoto chladiče se z výhodou používá pro extrakční aparatury, poněvadž kondenzát stéká středem chladiče přímo do patrony extraktoru.


Dimrothův chladič Dimrothův chladič

Speciálním chladičem s vnitřím chlazením je šroubovicový chladič Friedrichsův. Má vysokou chladící účinnost, avšak při větším tlaku par se zahlcuje.


Friedrichsův chladič

Skleněných zpětných chladičů s vodním chlazením je možné bezpečně používat ke kondenzaci par o teplotě maximálně do 180 °C. Při vyšší teplotě tyto chladiče praskají a je výhodnější použít chladiče vzdušné (tj. takové, kde zdrojem chladu není tekoucí voda, ale pouze vzduch).

Destilační kolona

je speciální druh chladiče, který se používá při mnohonásobné destilaci, nazývané rektifikace. Příklady aparatur pro rektifikaci:


Destilační kolona Destilační kolona Destilační kolona