Kippův přístroj

slouží k přípravě většího množství plynů reakcí pevné látky s kapalinou.

Práce s Kippovým přístrojem:

  • využívá se pro přípravu jakéhokoliv plynu, který vzniká reakcí kapaliny s tuhou látkou
  • do střední kulové baňky Kippova přístroje se umístí kousky pevné látky tak, aby pryžová destička s otvory bránila jejich propadnutí do spodní části přístroje
  • kapalina se lije do horní baňky při uzavřeném kohoutku
  • plyn se začne vyvíjet po otevření bočního kohoutku a je odváděn trubicí vycházející ze střední baňky do určené reakční nádoby
  • vyvíjení plynu se zastaví uzavřením bočního kohoutku

Kippův přístroj Kippův přístroj

Plnění Kippova přístroje:

  • Odstraníme horní část a do střední části (na pryžovou destičku) umístíme dostatečně velké kousky pevné látky (tak, aby nepropadly) – obr. 1.
  • Vložíme horní část přístroje a uzavřeme otvor pro odvod plynu ve střední části. - Do horní části přístroje vlejeme kapalinu (obr. 2).

Obr. 1: Plnění střední části Kippova přístroje Obr. 2: Nalití kyseliny horní částí přístroje. Odvod plynu ze střední části musí být uzavřen