Vybrané látky

Zde naleznete seznam látek používaných v předmětu Laboratorní technika a odkazy na jejich bezpečnostní listy. R-věty a S-věty byly do tohoto seznamu doplněny podle kataloguexterni odkaz firmy Fisher Scientific. V některých případech se však neshodují s údaji v bezpečnostních listech. V takových případech použijte selský rozum: Lidé jsou tvorové omylní a trochu více opatrnosti neškodí. V případě neshody údajů s látkou nakládejte podle přísnějších údajů. Ve výjimečných případech se česky psané bezpečnostní listy na Internetu nepodařilo nalézt.

Látka Toxicita R-věty S-věty Bezpečnostní list
dusičnan stříbrný AgNO3 R: 34-50/53 S: 26-45-60-61 Bezpečnostní listexterni odkaz
síran barnatý BaSO4 Žádné Žádné Bezpečnostní listexterni odkaz
uhličitan vápenatý CaCO3 Žádné Žádné Bezpečnostní listexterni odkaz
pentahydrát síranu železnatého CuSO4 . 5H2O R: 22-36/38-50/53 S: 22-60-61 Bezpečnostní listexterni odkaz
cyklohexan C6H12 R: 11-38-50/53-65-67 S: 9-10-33-60-61-62 Bezpečnostní listexterni odkaz
ethanol C2H5OH R: 11 S: 7-16 Bezpečnostní listexterni odkaz
formaldehyd HCHO R: 23/24/25-34-40-43 S: 26-36/37/39-45-51 Bezpečnostní listexterni odkaz
jod I R: 20/21-50 S: 23/25-61 Bezpečnostní listexterni odkaz
chlorid draselný KCl Žádné Žádné Bezpečnostní listexterni odkaz
jodid draselný KI R: 42/43 S: 22-36/37 Bezpečnostní listexterni odkaz
manganistan draselný KMnO4 R: 8-22-50/53 S: (2)-60-61 Bezpečnostní listexterni odkaz
chlorid sodný NaCl Žádné Žádné Bezpečnostní listexterni odkaz
hydroxid sodný NaOH R: 35 S: 26-37/39-45 Bezpečnostní listexterni odkaz
amoniak NH3 R: 34-50 S: 26-36/37/39-45-61 Bezpečnostní listexterni odkaz
palmitová kyselina C15H31COOH Žádné Žádné Bezpečnostní listexterni odkaz
šťavelová kyselina (COOH)2 R: 21/22 S: 24/25 Bezpečnostní listexterni odkaz
potravinářská barviva        
chloramin T   R: 22-31-34-42 S: 1/2-7-22-26-36/37/39-45 Bezpečnostní listexterni odkaz
acetylsalicylová kyselina        
stříbro Ag