Reagenční láhev a prachovnice

se používají k dlouhodobému uchovávání chemikálií (reagencií). Jsou vesměs opatřeny zábrusovým uzávěrem, aby nedocházelo jednak k úniku par uchovávaných látek, jednak k jejich poškození okolními látkami (vzdušnou vlhkostí, kyslíkem apod.). V některých případech (pro skladování těkavých a žíravých látek) je uzávěr láhve dvojitý. Navíc je možno v případě potřeby uzávěr láhve přelepit páskou ze vhodného materiálu, např. parafilmem. Bývají obvykle buď čiré, nebo tmavé (hnědé).


Reagenční láhev
s jednoduchým uzávěrem:
Reagenční láhev
s dvojitým uzávěrem:
Prachovnice:
Reagenční láhve s jednoduchým uzávěrem Reagenční láhev s jednoduchým uzávěrem Reagenční láhev s dvojitým uzávěrem Reagenční láhev s dvojitým uzávěrem Prachovnice