Základní laboratorní operace

Laboratorní operace jsou základní experimentální činnosti prováděné v laboratořích, které se skládají z jednotlivých pracovních úkonů, jejichž zvládnutí vyžaduje teoretické i praktické znalosti a dovednosti, manuální zručnosti při práci s chemikáliemi, chemickým sklem, nástroji, pomůckami, přístroji, laboratorním zařízením apod..