Laboratorní řád a bezpečnost práce

Práce v laboratoři je spojena s použitím látek, přístrojů a aparatur, které mohou být při nesprávném použití nebezpečné. Aby nedocházelo k úrazům ani k jinému poškození zdraví nebo majetku, je nutno dodržovat určitá bezpečnostní opatření, předvším laboratorní řád.