Stanovení teploty varu

Otevřít v PDF

3.

STANOVENÍ TEPLOTY VARU

(používá se k identifikaci látky a k ověření její čistoty)
Forma provedení na ZŠ:
žákovský, demonstračníČasová náročnost:
cca 10 min
Pomůcky:

vyfouknutá skleněná banička, teploměr, kádinka, laboratorní stojan, držáky, křížové svorky, zkumavka, polyethylenová injekční stříkačka (10 cm3)

Chemikálie:

neznámý vzorek

Pracovní postup:

Poznámka:
Při větším objemovém množství vzorku se teplota varu stanoví v destilačním přístroji. Při malém množství kapaliny lze stanovit teplotu varu v podobné aparatuře jako teplotu tání tuhých látek. Místo kapiláry však použijeme baničku vyfouknutou ze skleněné trubičky.

  1. Baničku naplníme vzorkem za pomoci polyethylenové injekční stříkačky do výše 0,5 cm a k zamezení utajeného varu (vystříknutí kapaliny z baničky), vložíme do baničky užšíkapiláru. Pro zvýšení bezpečnosti umístímebaničku se vzorkem připevněnou na teploměru do širší zkumavky.
  2. Při zahřívání vodní lázně a tím i vzorku v baničce unikají zvolna bublinky vzduchu uvnitř i vněvložené kapiláry. Jakmile kapalina dosáhne teploty varu, vznikne rychlý a souvislý proud bublinek.
  3. V této době odečteme na teploměru teplotu varu vzorku.
  4. Pokus opakujeme třikrát a z naměřených hodnot vypočítáme jejich průměrnou hodnotu.
  5. Ze zjištěné teploty varu určíme o kterou látku jde. Využijeme chemických tabulek.
Obrázek:

aparatura
obr.1

Otázky a úkoly:

Proč musíme při práci dbát zvýšené bezpečnosti?