Stanovení obsahu krystalové vody v CuSO4 . 5H2O

Otevřít v PDF

13.

STANOVENÍ KRYSTALOVÉ VODY V CuSO4 . 5H2O Forma provedení na ZŠ:
žákovský, demonstračníČasová náročnost:
cca 90 min
Princip:

Kelímek s navážkou krystalického síranu měďnatého CuSO4 . 5H2O zahříváme na vzdušné lázni tak dlouho, dokud modré zbarvení (způsobené koordinačním kationtem [Cu(H2O)4]2+), nepřejde v bílou barvu bezvodého síranu měďnatého. Kelímek necháme zchladnout, zvážíme jej a z rozdílů hmotností vypočteme obsah krystalové vody v gramech i procentech.

Pomůcky:

porcelánový kelímek, trojnožka, triangl, laboratorní kleště, exsikátor

Chemikálie:

pentahydrát síranu měďnatého CuSO4 . 5H2O

Pracovní postup:
  1. Čistý porcelánový kelímek žíháme minimálně 15 min na vzdušné lázni. Vzdušnou lázeň si sestavíme tak, že na trojnožku postavíme triangl se zahnutými konci drátů, aby se dno kelímku nacházelo asi 2 cm nad trojnožkou.
  2. Po zahřátí kelímek necháme zchladnout ve volném prostoru. Teprve potom jej čistými kleštěmi přeneseme do exsikátoru. Po dalších 15 minutách kelímek zvážíme s přesností na 0,1 mg. Celý postup se zahříváním a chladnutím kelímku ještě jednou opakujeme. Při druhém vážení nesmí být rozdíl v hmotnosti prvního a druhého vážení větší než 0,3 mg.
  3. Mezitím si ve volném čase rozetřeme v suché třecí misce asi 3g CuSO4 . 5H2O. Do připraveného kelímku navážíme tento rozetřený, krystalický síran měďnatý s přesností na 0,1 mg. Navážku volíme podle velikosti kelímku. (cca 1,5 g)
  4. Kelímek s navážkou zahříváme, rovněž na vzdušné lázni, tak dlouho, dokud modré zbarvení, nepřejde v bílou barvu bezvodého síranu měďnatého. Kelímek necháme zchladnout, zvážíme jej a z rozdílů hmotností vypočteme obsah krystalové vody v gramech i procentech. Po měření kelímek vypláchneme destilovanou vodou.
Otázky a úkoly:

Jaký je barevný rozdíl mezi pentahydrátem síranu měďnatého a bezvodým síranem měďnatým?