Vybrané zákony

EuroChem nabízí plné znění Zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášek k tomuto zákonu na této adrese externi odkaz.

Zákon i příslušné vyhlášky lze najít i na stránkách Ministerstva vnitra externi odkaz.

Výňatek z uvedených stránek ke dni 19. 5. 2006 a kopie ze stránek Ministrestva vnitra:

 • Zákon 356/2003 Sb. externi odkaz o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů
 • Vyhláška 164/2004 Sb. externi odkaz, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti• Vyhláška 219/2004 Sb. o zásadách správné laboratorní praxe
 • Vyhláška 220/2004 Sb. externi odkaz, kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence
 • Vyhláška 221/2004 Sb. externi odkaz, kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno
 • Vyhláška 222/2004 Sb. externi odkaz, kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí
 • Vyhláška 223/2004 Sb. externi odkaz, kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí
 • Vyhláška 231/2004 Sb. externi odkaz, kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku
 • Vyhláška 232/2004 Sb. externi odkaz (a příloha externi odkaz k této vyhlášce), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
 • Vyhláška 234/2004 Sb. externi odkaz o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
 • Vyhláška 426/2004 Sb. externi odkaz o registraci chemických látek
 • Vyhláška 427/2004 Sb. externi odkaz, kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických látek pro zdraví člověka
 • Vyhláška 428/2004 Sb. externi odkaz o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické
 • Vyhláška 443/2004 Sb. externi odkaz, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků

Jste-li registrovaným klientem serveru EuroChem (služba TOXI ON-LINE) a máte-li přístupové heslo, můžete po přihlášení v pravé části obrazovky přistupovat k plným textům legislativních dokumentů. Zaregistrovat se je možné na této adrese externi odkaz.

Všechny tyto legislativní dokumenty včetně databáze klasifikovaných chemických látek je také možné objednat na CD-ROM.