Legislativa

Vstupem České republiky do Evropské unie platí nový chemický zákon - Zákon č.356/2003 Sb. externi odkaz, Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích, který ukládá nové povinnosti při nakládání s chemickými látkami. Součástí zákona je seznam vyhlášek, které blíže specifikují práci s tímto zákonem.