Autoři

Mgr. Hana Cídlová, Dr.

katedra chemie, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno

Miroslav Fiala

student učitelství matematiky a chemie pro 2. stupeň ZŠ

Multimediální studijní materiál obsahuje 216 stran html, 1 450 obrázků, 27 označených videozáznamů, a 42 PDF souborů. V materiálu je celkem 1 755 unikátních odkazů. Odkazů v celém studijním materiálu je 17 412.

Mgr. Irena Plucková, Ph.D.

katedra chemie, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno

 

Technická spolupráce:

odborné konzultace a pomoc s tvorbou videozáznamů: RNDr. Aleš Mareček, CSc.

praktické ověření vybraných experimentů: studenti 2. ročníku učitelství chemie, PdF MU

kamera: Miroslav Fiala

finální úprava CD: Miroslav Fiala

recenze: Vladimír Šustáček

Práce byla podporována grantovým projektem FRVŠ, č. 1264 F6 d: Laboratorní technika – tvorba multimediálního studijního materiálu.

 
Autoři