Indikátorové pH-papírky

Indikátorové pH-papírky slouží k určování pH tím, že po ovlhčení zkoumaným roztokem změní barvu. Ta se pak srovnává se stupnicí dodanou výrobcem. Indikátorové papírky jsou vhodné jen pro chemický průmysl resp. laboratoře, kde se pracuje s kyselinami a zásadami nebo tam, kde požadujeme pouze určit zda je prostředí kyselé, neutrální nebo zásadité. Indikátorové papírky jsou zcela nevhodné pro určení pH přirozených vod. Je s podivem, že v akvaristických obchodech se velmi často setkáme s nabídkou indikátorových papírků k měření pH.


Indikátorové pH-papírky Indikátorové pH-papírky Indikátorové pH-papírky