Laboratorní elektrody

Elektrod existuje celá řada k různým účelům. Některé se používají k preparativním účelům (příprava látek), jiné k účelům analytickým. V principu je možné chemické laboratorní elektrody rozdělit na potenciometrické, konduktometrické, elektroforetické a elektrody pro elektrolýzu. V rámci potenciometrických elektrod pak zvláštní postavení zaujímají především tzv. referentní elektrody a elektrody iontově selektivní. V laboratorním provedení se většinou jedná o malé křehké předměty tužkového tvaru. Dnes se již výrobci pokoušejí nejcitlivější části elektrod chránit vhodně řešeným tvarem obalu. Také se již stává téměř pravidlem, že iontově selektivní elektrody se vyrábějí v kombinaci s referentní elektrodou, přičemž obě elektrody jsou uzavřeny v témže obalu a také vodiče vedoucí z elektrod do ionmetru jsou obaleny společnou izolací. Takto sestavená dvojice elektrod pak na první pohled vypadá jako elektroda jediná.


Příklady skleněných elektrod (určených pro měření pH) Příklady konduktometrických elektrod
Platinová elektroda (pro potenciometrická měření)