Fotometry a spektofotometry

slouží k měření absorbance roztoků. Některé z nich jsou jednoúčelové, kalibrované v koncentraci určité látky. Přístroje mohou mít velmi odlišné velikosti, měřicí rozsahy i cenu. Fotometry mají jako monochromátor zabudované filtry (a umožňují tedy měření pouze při několika vlnových délkách), zatímco spektrofotometry mají jako monochromátor mřížku nebo hranol a umožňují tak plynulou volbu vlnových délek v celém měřicím rozsahu. Přístroje pracující v oblasti viditelného světla jsou podstatně levnější než přístroje schopné měření také v ultrafialové nebo infračervené oblasti.

Fotometry

Kapesní digitální fotometr HACH II Kapesní digitální fotometr Hanna HI 93711 Kapesní digitální fotometr Hanna HI 957xx Fotometr C200 Kapesní fotometr PF-11 Fotometr Libra S2

Spektrofotometry

Spektrofotometr Libra S4 Spektrofotometr Libra S11 Spektrofotometr Libra S35 Spektrofotometr Helios Gamma/Delta
Magnetická míchadla Ika-Squid Pohled do kyvetového prostoru