Mikroskopy

jsou zařízení, pomocí kterých je možno mnohonásobně zvětšit obraz zvoleného předmětu. Vyrábějí se v různých provedeních (od laciných pro školy až k velmi drahým určeným ke speciálním vědeckým účelům).

Příklady žákovských a studentských mikroskopů

Mikroskop žákovský ZM1 Mikroskop studentský SM102A Mikroskop studentský SM5A

Příklady profesionálních mikroskopů

Biologický mikroskop B3 Mikroskop B4SP binokulární Mikroskopy laboratorní LM

Příklady stereomikroskopů

Stereomikroskopy jsou určeny k pozorování trojrozměrných objektů. Mají obvykle menší rozlišení než klasické mikroskopy. Používají se např. v mineralogii, zoologii, botanice, archeologii, zemědělství, průmyslu. Obvykle k nim lze připojit fotoaparát.


Stereomikroskop binokulární EL224 Stereomikroskop binokulární STM 702 Stereomikroskop SZT

Speciální mikroskopy

Jako příklad zde uvedeme metalografický mikroskop, určený k pozorování metalografických nebo geologických výbrusů.


Metalografický mikroskop M