Elektrické váhy

Elektronické váhy jsou dnes již samozřejmou součástí laboratorní výbavy. Naopak klasické dvoumiskové mechanické váhy již zcela ustoupily do pozadí. U vah je důležitý jejich pracovní rozsah (tedy údaj o tom, jaké nejtěžší těleso se na ně smí umístit) a citlivost. Váhy pokládáme za jedno z nejpřesnějších vybavení k měření v chemii.


Elektronické váhy KERN CM, TEB Elektronické váhy KERN VC

Elektronické váhy KERN EMB

Elektronické váhy KERN 440 Elektronické váhy KERN
Elektronické váhy KERN FTC Elektronické váhy KERN EW N/EG N

Elektronické váhy KERN ABS/ABJ

Elektronické váhy KERN ALT Přesné váhy Sartorius Competence Závěsné váhy KERN

Aby se váhy nepoškodily, musejí být umístěny ve stínu, suchu a v prostředí bez otřesů. K tomu účelu se často umisťují do zvláštních místností (tzv. váhovna) a na speciální stůl (tzv. váhový stůl).


Váhový stůl

Váhy je občas nutno kalibrovat. K tomu je potřebná sada závaží o přesně známé hmotnosti. Aby se hmotnost závaží nezměnila (např. nevzrostla v důsledku znečištění tukem z rukou), musejí se závaží přemisťovat pomocí pinzety, nikoli holou rukou.


Sada závaží pro kalibraci