Sublimace

Pracovní postup:

  1. Opatrně odebereme 1 lžičku znečistěného jodu a nasypeme jej do suché a čisté kádinky.
  2. Kádinku postavíme na keramickou síťku na žíhacím kruhu, který je upevněn na laboratorním stojanu.
  3. Do destilační baňky nalijeme vodu a přidáme led. Uzavřeme ji zátkou, aby se nám voda nevylila a osušenou ji opatrně vložíme do hrdla kádinky se znečistěným jodem.
  4. Výlevku kádinky utěsníme vatou.
  5. Zahříváme mírným plamenem, dokud se nezačnou uvolňovat páry jodu. Po skončení sublimace opatrněseškrábneme krystalky jódu ze dna chladicí nádoby i ze stěn kádinky na hodinové sklíčko. Zbytkyjodu z kádinky i destilační baňky odstraníme ethanolem.
  6. Přečistěný jod z hodinového sklíčka přesypeme do určené nádoby.