Odpařování

Odpařování je chemický termodynamický děj, při němž dochází k přeměně kapalného skupenství látky do skupenství plynného. Tohoto děje se využívá např. při vysoušení pevné látky, při oddělování kapaliny z roztoku v tzv. odparkách.