Krystalizace

Pracovní postup

A) KRYSTALIZACE ODPAŘENÍM

  1. Příprava nasyceného roztokupentahydrátu síranu měďnatého CuSO4 ∙ 5H2O. V kádince zahřejeme 100 cm3 vody na teplotu 60°C. Za stálého míchání tyčinkou přidáváme po částech skalici modrou tak dlouho, až vznikne nasycený roztok a část tuhé látky zůstane na dně nerozpuštěna. Roztok přefiltrujeme na Büchnerově nálevce a filtrát rozdělíme na tři části.
  2. První část (10 cm3) nalijeme do odpařovací misky a zahříváme na keramické síťce tak dlouho, dokud se neodpaří veškeré rozpouštědlo.

B) KRYSTALIZACE OCHLAZENÍM

  1. Krystalizace volným chladnutím. Druhou část (45 cm3) nalijeme do krystalizační misky, přikryjeme sklem a necháme zvolna chladnout.
  2. Krystalizace rušená. Třetí část (45 cm3) nalijeme do kuželové baňky, kterou chladíme proudem studené vody za neustálého protřepávání obsahu baňky. Zchladlý roztok s vyloučenými krystaly odlijeme do jiné krystalizační misky. Krystaly získané posledními dvěma způsoby oddělíme od roztoku filtrací na Büchnerově nálevce (za sníženého tlaku). Čisté krystaly necháme vyschnout na filtračním papíře a srovnáme jejich vzhled v závislosti na použitém způsobu krystalizace.