Práce s dělicí nálevkou

Vytřepávání látek v dělicí nálevce

  • Do dělicí nálevky nalijeme roztok látky, kterou chceme vyextrahovat a přidáme malý objem rozpouštědla, v němž se extrahovaná látka rozpouští podstatně více než v rozpouštědle původním. Podmínkou je, že obě použitá rozpouštědla musejí být navzájem nemísitelná a nesmějí spolu chemicky reagovat.
  • Nálevku uzavřeme zátkou.
  • Nálevku uchopíme vodorovně, důkladně držíme zátku u nálevky a intenzivně protřepáváme.
  • Poté vložíme dělicí nálevku do kruhu na stojanu, vyčkáme, až se obě vrstvy od sebe oddělí, opatrně uvolníme zátku (pozor, při třepání mohl v nádobce vzniknout přetlak) a spodní fázi vypustíme do předem připravené nádobky.