Matematický slovník


CZECH ENGLISH
galoisova korespondece galois connection
gausovo číslo gaussian integer
generativní generative
generátor generator
generovat generate
geometrická pravděpodobnost probabilistic geometry
geometrická řada geometric progression
geometrické místo locus, pl. loci
geometrické těleso solid
geometrický průměr geometric mean
geometrický průměr geometrical average
geometrie geometry
globální global
goniometrie goniometry
gradient gradient
graf graph
graf se smyčkami graph with loops
graficky graphic
gramatika grammar
greenova funkce source function
grupa group
grupa automorfismů automorphisms group
grupa charakteru character group
grupa monodromií monodromy group
grupa vnitřních homologií cobordism group
grupoid grupoid


Aktualizováno: 13.1.1998
Autor: HORT & FILOVÁ