Matematický slovník


CZECH ENGLISH
báze base
bázový vektor base vector
bez ohledu na disregarding
bez ujmy na obecnosti without loss of generality
bez znaménka (číslo) signless number
bezespornost consistency, decidability
bezesporný consistent
běžný current
bezrozměrný dimensionless
biafinní prostor biaffine space
bijekce one-to-one mapping (correspondence)
bikategorie bicategory
bikvadratický biquadratic
bilineární bilinear
bimodul bimodule
binární binary (two-combination)
binomická věta alternate form of binomial formula (theorem)
binomický binomial
bivektor bivector, divector
blízké nule, lze zanedbat vanish
bod point
bod dotyku adherent point, point of closure
bodová konvergence pointwise convergence
bodová množina point set
booleova algebra boolean algebra
booleovský okruh boolean ring
borelova třída borel-class


Aktualizováno: 13.1.1998
Autor: HORT & FILOVÁ