Matematický slovník


CZECH ENGLISH
faktoriál factorial
faktorizace factorization
faktorová algebra (grupa) factor algebra (group)
faktorová množina quotient set
fázový prostor phase space
filtr filter
finitární finitary
forma form
formální formal
formule formule, -ae
fourierova transformace fourier transform
frekvence frequency
fronta queue
fundamentální (posloupnost) fundamental (sequence)
funkce function
funkce jedné proměnné function of a single variable
funkce následovníka successor function
funkce s hodnotami v množině A A-valued function
funkce více (dvou) proměnných function of more (of two) variables
funkcionál functional
funkcionální analýza functional analysis
funkční functional
funktor functor


Aktualizováno: 13.1.1998
Autor: HORT & FILOVÁ